Sök

Kan AI skämta? Entreprenörer överskattas? Teknik förändra?

SeminariumÖppna seminarier
Kan AI skämta? Entreprenörer överskattas? Teknik förändra?
Anmälan

Välkommen till ett seminarium där unga forskare presenterar nya forskningsresultat på teman relaterade till företagandets villkor!

Kan AI skämta? Få en ögonblicksbild av den snabbrörliga AI-forskningen genom Jura Miniotaité som är ingenjör och doktorand vid KTH:s avdelning för tal, musik och hörsel.

Hur har olika typer av skatter påverkat svenska entreprenörers arbete de senaste 160 åren? Det studerar Niklas Elert, som är fil dr i nationalekonomi, med kollegor i artikeln ”The evolution of owner-entrepreneurs’ taxation: five tax regimes over a 160-year period”. Niklas är forskare på HFI.

Hur ser det långsiktiga samspelet mellan teknisk utveckling och politisk förändring ut? Det är temat för Rasmus Nykvists forskning. Rasmus är fil dr i företagsekonomi och forskare vid Ratio.

Välkommen den 24 januari då de presenterar sina resultat under ett öppet seminarium! Gemensamt för presentatörerna är att de är alumner från Ratios program för unga forskare.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578