Sök

Utbildning i entreprenörskap – ungdomars väg in i arbetslivet?

SeminariumÖppna seminarier

Författarna av den färska rapporten Effekter av utbildning i entreprenörskap, docent Karl Wennberg och ekon lic Niklas Elert, redovisar resultat som visar på långsiktiga positiva effekter av att driva företag på gymnasiet. Genom att ställa frågan ”Vad ger denna form av entreprenörskapsutbildning och vad händer i ett långsiktigt perspektiv med UF- företagarna?” har de undersökt UF-alumners företagande och deras position på arbetsmarknaden.

Presentationen följs av en paneldiskussion där bland andra ordförande i Riksdagens utbildningsutskott Tomas Tobé (M), Victor Bernhardtz, redaktör till boken ”Skitliv” och Eva Ottne, personalchef på Max Hamburgerrestauranger deltar tillsammans med Anna Skiöldebrand Berg, tf VD för Ung Företagsamhet i Sverige.

Seminariet kan ses live här.

Seminariet genomförs i samarbete mellan Ratio och Ung Företagsamhet.

Dag: 11 april
Tid: kl 12-13, lättare lunch serveras från 11.30
Plats: Ratio, Sveavägen 59, Stockholm

Anmäl deltagande på info@ratio.se senast den 10 april.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578