Sök

Vad är matchning?

SeminariumÖppna seminarier

Välkommen till samarrangerat seminariumommatchning i forskning och praktik!

unnamed

Kompetensbristen är ett stort problem för Sverige. Såväl privata företag som arbetsgivare i offentlig sektor har svårt att hitta rätt kompetens. Trots detta är förståelsen låg för vad matchning är och vad som krävs en framgångsrik matchningsprocess.

Ratio har länge forskat om hur matchningen kan förbättras och arrangerar nu ett eftermiddagsseminarium om matchningsfrågorna med Almega. Tillsammans med företrädare för Bemanningsföretagen och IT/Telekomföretagen inom Almega vill Ratio öka förståelsen för vad matchning är, vilka utmaningar som finns och vad som krävs för att företag framåt ska kunna möta den påtagliga kompetensbristen.

Mycket välkommen!

Medverkande
Niklas Johansson, statssekreterare Näringsdepartementet
Angelez Bermudez Svankvist, Migrationsverket
Håkan Gustavsson, Arbetsförmedlingen
Nils Karlson, docent och VD Ratio
Martin Korpi, ekonomie doktor Ratio och Södertörns högskola
Maria Matsson Mähl, VD AlphaCe

Datum: 19 december
Tid: 14.00-15.30
Plats: Almega Sturegatan 11, lokal Falsterbo

Anmäl dig här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578