Typ: Externa aktiviteter
Rosenbad, Stockholm, Sverige
Kl. 9:30 – 11:30

Ratioforskaren Patrick Joyce är aktuell med en ny rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, Eso. I Inspiration för integration, jämförs integrationspolitiken i fem länder som alla har liknande förutsättningar inom integrationsområdet: Sverige, Norge, Danmark, Nederländerna och Tyskland. Finns områden där våra grannländer gjort andra, bättre vägval än Sverige?

Medverkar vid seminariet gör bl.a.:

Andreas Bergh, docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och Institutet för näringslivsforskning

Grete Brochmann, professor i sociologi vid Universitet i Oslo

Ylva Johansson, arbetsmarknads- och etableringsminister (S)

Patrick Joyce, forskare vid Ratio

Hanna Moback, etableringskoordinator och frivilligsamordnare, Åre

Elisabeth Svantesson, ekonomisk-politisk talesperson (M) och vice ordförande i Finansutskottet

Läs mer och anmäl dig här