Sök

Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter

SeminariumForskarseminarier

Uppsatsen kan erhållas från Patrik Tingvall cirka en vecka före respektive seminarium. Seminariet hålls i Ratios lokaler på Sveavägen 59, 4 tr, kl 14-15.30.

15/1 ”Välfärdstjänster i privat regi: framväxt och drivkrafter”

Henrik Jordahl, IFN

Opponent: Mattias Lundbäck

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578