Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 0:19 – 0:21

Förbättras matchning och rörlighet på arbetsmarknaden med validering – eller riskerar valideringssystem skapa inlåsningseffekter och försvåra etablering? Vilken sorts kompetens bör och kan valideras?

Välkommen till Ratio den 12 oktober då Alexandru Panican, docent vid Lunds Universitet och Ratio, presenterar sin studie Valideringens Janusansikte – Branschorganisationernas förhållningssätt till validering, SeQF och generiska kompetenser. Rapporten är skriven inom ramen för ett ESF-finansierat projekt.

Kommentarer av:
Elin Landell, huvudsekreterare, Valideringsdelegationen 2015–2019
Josefine Larsson, utredare IF Metall
Peter Thomelius, utbildnings- och HR-chef, Visita

Välkomna!

Datum: onsdagen den 12 oktober
Tid: 11.45–13.15 (lunchwrap serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmälan är stängd

Seminariet kan ses live och i efterhand på Bambuser