Sök

Var finns bästa receptet för att styra vården?

SeminariumÖppna seminarier

Vårdanalys presenterar rapporten ”Strukturreformer i hälso- och sjukvården – erfarenheter från Danmark, Norge, England och Nederländerna” på ett seminarium anordnat av Dagens Medicin.

Myndigheten för vårdanalys publicerar på fredag en ny rapport om erfarenheterna från länder som nyligen genomfört omfattande reformer av sina styrmodeller för bland annat sjukvården.

Strukturreformer i hälso- och sjukvården – vad kan Sverige lära av andra länder?

Vårdanalys har i ett projekt studerat de strukturreformer för sjukvården som har genomförts i Norge, Danmark, England och Nederländerna. Samtliga har genomfört genomgripande förändringar av sättet att styra sjukvården, men med olika utgångspunkter och lösningar. Syftet med projektet har varit att ta fram ett kunskapsunderlag som kan ge vägledning i vilka effekter olika sätt att styra och organisera det svenska hälso- och sjukvårdsystemet kan få.

Rapportförfattare är Caroline Andersson, Vårdanalys. Underlagen till rapporten är framtagna av Mattias Lundbäck och ett forskarteam med expertkunskaper om de ingående länderna.

En panel med företrädare för vård, patienter och politik diskuterar rapporten och dess slutsatser:

  • Vad kan Sverige lära från Norge, Danmark, England och Nederländerna?
  • Vilka effekter har strukturreformerna haft?
  • Vilka misstag bör regeringen undvika att upprepa?

Medverkar gör bl a Göran Hägglund (KD), partiledare, Kristdemokraterna, och Dag Larsson (S), oppositionslandstingsråd och gruppledare, Stockholms läns landsting.

Dag: 28 november
Tid: kl 8-10
Plats: Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm

Läs mer och anmäl dig här.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578