Sök

Varför behövs små företag? Ett innovationsperspektiv

SeminariumExterna aktiviteter

Christian Sandström, tekn dr på Ratio, presenterar ny forskning om de små företagens betydelse för förnyelse och omvandling i en ekonomi.

Forskning vid Ratio visar att stora, etablerade företag har svårt att introducera banbrytande innovationer. Ofta är det istället nya, små företag som gör de stora genombrotten. De står därför för mycket av förnyelsen och omvandlingen i en ekonomi. Varför och under vilka förutsättningar är småföretag mer innovativa än storföretag?

Christian Sandström, tekn dr på Ratio, presenterar ny forskning.

Övriga medverkande: Madelene Sandström, VD KK-stiftelsen, Magnus Lundin, VD SISP, och Peter Lindberg, VD, Oneday Wall.

Peter Lindberg har utvecklat den klickbara väggen och vi får bl a ta del av hans innovationberättelse.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578