Sök

Varför så få kvinnor?

SeminariumRatio i Almedalen

Johan Eklund presenterar ny forskning om konsekvenserna av könsfördelningen i styrelser och ledningsgrupper i näringslivet. Politiker och näringslivsrepresentanter diskuterar.

I en ny forskningsrapport från Ratio visas att andelen kvinnor som sitter i styrelsen för svenska börsbolag har ökat snabbt under de senaste åren. Mellan åren 2001 till 2010 har andelen kvinnor stigit från 5,3 procent till 22 procent. Detta är en ökning med 415 procent. Andelen kvinnor bland nyinvalda styrelseledamöter är hela 35,6 procent.

Nationalekonomen Johan Eklund, Ratio, konstaterar att det finns anledning att förvänta sig en ännu jämnare könsfördelning de kommande åren. Fortsätter den nuvarande trenden kommer frågan om styrelsernas könssammansättning bli en icke-fråga på några års sikt. Andelen kvinnor bland nyinvalda styrelseledamöter är hela 35,6 procent. Det finns därför, enlig Johan Eklund, anledning att vara försiktig med kvoteringslagstiftning
av det slag Norge valt att införa. Den norska lagen har haft en rad oavsedda och delvis oönskade konsekvenser vilka nogsamt bör utredas innan Sverige överväger lagstiftning.

Risken finns annars att den positiva svenska utvecklingen bryts, säger Johan Eklund.

Vid seminariet medverkade bland andra Nyamko Sabuni, jämställdhetsminister (FP), Jens Spendrup, VD Spendrups AB, Lotten Sunna, riksdagskandidat (Fi), Meg Tiveus, styrelseproffs och Michaëla Blomquist, rekryteringsexpert.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578