Sök

Växtnäring för företagande

SeminariumRatio i Almedalen

Onsdag 4 juli, kl 11.00–12:30, med efterföljande lunch och mingel

Växtnäring för företagande – om finansieringsmöjligheter på en kärvare kreditmarknad.

Varje nytt och växande företag behöver finansiering. Hur kan vi säkra småföretagens finansiering i osäkra ekonomiska tider? Företagarna och Ratio diskuterar vikten av sparande för att investera i små bolag, samt nya former av finansiering som crowd funding.

Karl Wennberg, Ratio, presenterar ”finansieringsgapet”, tillsammans med Lucas Duzko, VD Scrive. Medverkar gör även Ulf Jakobsson, professor Jönköpings högskola.

Paneler och kommentatorer:
Erik Thedéen, statssekreterare Finansdepartementet, Daniel Daboczy, Funded by me, Magnus Lundin, SISP, Luciano Astudillo, Uppstart Malmö, Lotta Gröning, Expressen och Maria Ludvigsson, Svenska Dagbladet. Företagarnas VD Elisabeth Thand Ringqvist summerar.

Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578