Sök

Vem har makten i den svenska modellen? – Nils Karlson i paneldiskussion på Timbro

SeminariumExterna aktiviteter

Frukostdebatt på Timbro om den svenska modellens framtid.

”Den svenska modellen bygger på en maktbalans mellan näringsliv, fackförbund och politik. Men årets avtalsrörelse har visat att det finns en ny och djupare oenighet om grunderna för dagens system. LO-samordningen har spruckit. Allt fler krav har höjts från flera aktörer på en starkare politisk styrning av lönebildningen. Klarar den befintliga modellen att lösa morgondagens konflikter? Är det parternas eller politikens ansvar att bygga broar över en allt mer tudelad arbetsmarknad? Och vem ska företräda den växande skara människor som inte är organiserade?”

Medverkande:
Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Clarence Crafoord, vd, Centrum för Rättvisa
Nils Karlson, vd, Ratio
Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall modererar.

Här kan seminariet ses i efterhand

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578