Typ: Externa aktiviteter
Kungsgatan 60, Stockholm, Sverige
Kl. 8:30 – 9:30

Frukostdebatt på Timbro om den svenska modellens framtid.

”Den svenska modellen bygger på en maktbalans mellan näringsliv, fackförbund och politik. Men årets avtalsrörelse har visat att det finns en ny och djupare oenighet om grunderna för dagens system. LO-samordningen har spruckit. Allt fler krav har höjts från flera aktörer på en starkare politisk styrning av lönebildningen. Klarar den befintliga modellen att lösa morgondagens konflikter? Är det parternas eller politikens ansvar att bygga broar över en allt mer tudelad arbetsmarknad? Och vem ska företräda den växande skara människor som inte är organiserade?”

Medverkande:
Annie Lööf, partiledare, Centerpartiet
Johan Lindholm, förbundsordförande, Byggnads
Clarence Crafoord, vd, Centrum för Rättvisa
Nils Karlson, vd, Ratio
Timbros vd Karin Svanborg-Sjövall modererar.

Här kan seminariet ses i efterhand