Sök

Vilket EU vill vi ha?

SeminariumKonferenser

Vilket EU vill vi ha? Vad ska skötas på nationell nivå och vad ska hanteras på europeisk nivå? Vilken sorts politik vill vi att EU ska föra? Hur kan EU:s bidrag till Sveriges och Europas utveckling värnas och utvecklas?

Frågorna är mer aktuella än någonsin. Brexit, migrationskrisen, hoten mot frihandeln och rättsstaten, liksom det förändrade säkerhetspolitiska läget, klimatkrisen och lanseringen av den sociala pelaren, gör diskussionen om EU:s framtid än mer angelägen.

Varmt välkomna till Europahuset den 26 mars och till ett förmiddagsseminarium där vi ägnar oss åt frågan om framtidens EU!


Program:

Inledning: Vilket EU vill vi ha?
Björn Fägersten, chef UI:s Europaprogram & Nils Karlson, vd Ratio

Tema 1 – Handel, fred och säkerhet
Björn Fägersten, UI
Katarina Areskoug, chef för EU-kommissionens representation i Sverige
Paneldiskussion med Abir Al-Sahlani (C), Pär Holmgren (MP), Sara Skytterdal (KD), Tomas Tobé (M)

Tema 2 – Rättsstat, sociala pelaren och federalism
Joakim Nergelius, professor i statsrätt, Örebro Universitet
Nils Karlson, Ratio
Paneldiskussion med professor Li Bennich-Björkman, Uppsala universitet och dr Göran von Sydow, SIEPS

Visionen om EU 2029
Hans Dahlgren, EU-minister


Anmäl dig via följande länk. [Tyvärr fullbokat i dagsläget]

Datum: tisdagen den 26 mars
Tid: 10.00-12.00 (kaffe och registrering från 09.30)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, Stockholm

Seminariet är ett samarrangemang med Utrikespolitiska institutet, Ui, Europeiska kommissionen i Sverige och forskningsinstitutet Ratio, och en uppföljning på forskarantologin Vilket EU vill vi ha? som publicerades inför valet till Europaparlamentet 2014.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578