Sök

Vinstdelning och aktiedelägarskap, ett alternativ till fungerande lönebildning?

SeminariumÖppna seminarier

Allt fler företag inför system för finansiellt deltagande, där de anställda får ta del av företagets resultat eller värdeutveckling. Detta är en form av belöningssystem vid sidan av kollektivavtalssystemet. Men vilka är effekterna och vilka för- och nackdelar finns?

I en ny rapport kartläggs existerande forskning kring dessa frågor. Dessutom presenteras resultaten av ny enkätundersökning som har gått ut till sammanlagt 1474 svenska företag.

Rapporten presenteras av Nils Karlson, docent och VD för Ratio, och Henrik Malm Lindberg, doktor i ekonomisk historia. Kommenterar gör Peter Jeppsson, vice VD för Svenskt Näringsliv, Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör för IT & Telekomföretagen och Jens Jakobsson, förbundsdirektör för Civilekonomerna.

Dag:6:e september 2016

Tid: 11.45 – 13.00, lunchsmörgås från 11.30
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Anmäl dig här

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578