Typ: Forskarseminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sweden
Kl. 10:00 – 12:00

Med anledning av Eli F Heckscher-föreläsningen hålls ett extra insatt forskarseminarium med professor James Robinson, Harvard University.

19/9, kl 10-12: ”Wars and State-Making Reconsidered: The Rise of the Interventionist State

James Robinson, Harvard University

Opponent: Nils Karlson

Plats: Ratio
Adress: Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm