Typ: Öppna seminarier
Ratio - Näringslivets forskningsinstitut, Sveavägen, Stockholm, Sverige
Kl. 12:00 – 12:45

Den låga löneglidningen i Sverige förbryllar. Under senare år har löneökningarna utöver de avtalade sådana varit närapå obefintliga, trots att resursutnyttjandet varit högt. Varför? Har löneglidningen försvunnit – eller finns det andra förklaringar?

Hur ser löneglidningen egentligen ut för arbetare respektive tjänstemän?

Det har Eva Uddén Sonnegård, ekon dr och forskare vid Ratio, undersökt i den nya rapporten ”Lönebildning och den låga löneglidningen”.

Tisdagen den 16 juni är du välkommen till ett digitalt seminarium där Uddén Sonnegård presenterar sin rapport och där resultaten diskuteras av Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet, Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna, och Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.

Datum: Tisdagen den 16 juni
Tid: 12.00-12.45
Plats: Digitalt över Zoom

Anmäl dig här.
Var god observera att anmälan krävs för deltagande. I anslutning till seminariet kommer du som är anmäld att få en länk för att logga in.