Sök

Yrkesutbildning i förändring

SeminariumÖppna seminarier

Den 30 januari 2014 diskuteras rapporten ”Yrkesutbildning i förändring”, författad av Jonas Olofsson, professor på Malmö högskola och Ratio.

Forskningsprojektet Kompetens för tillväxt är nu i en fas där flera av delstudierna presenteras i en seminarieserie i Stockholm. Den 30 januari är nästa tillfälle.

Jonas Olofsson presenterar rapporten ”Yrkesutbildning i förändring”:

Dag: 30 januari 2014
Tid: kl. 11.45–13.15
Plats: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr. Stockholm

Anmäl deltagande här.

I rapporten diskuteras förutsättningarna för en förändring av den svenska yrkesutbildningsmodellen med särskilt fokus på lärlingsutbildningen och de nya yrkesintroduktionsavtalen.

I rapporten diskuteras förutsättningarna för förändringarna. Fem huvudfrågor står i fokus:

  • Antalet lärlingar i gymnasieskolan är begränsat. Finns det något som talar för att antalet lärlingar kommer att öka framöver?
  • Lärlingar i gymnasieskolan ska kunna anställas. Finns det ett intresse och en beredskap bland arbetsgivare för att erbjuda gymnasieelever anställning?
  • De yrkesintroduktionsavtal som har slutits hittills har inte resulterat i särskilt många anställningar. Vilket stöd behövs för att öka arbetsgivares intresse av att rekrytera yrkesintroduktionsanställda? Räcker det med ekonomiskt stöd?
  • Vilken roll kommer den traditionella färdigutbildningen och yrkesnämnderna att få om yrkesintroduktionsavtalen får ökad spridning? Ska staten ta ett ökat ansvar för färdigutbildningen?
  • Hur ska man garantera kvalitet och likvärdighet i det arbetsplatsförlagda lärandet? Finns det anledning att villkora ekonomiskt stöd med krav på uppföljning och validering?

Innehållet baseras huvudsakligen på intervjuer med ett tjugotal företrädare för arbetsgivarorganisationer, fackliga organisationer samt berörda myndigheter. Rapporten kommer att publiceras i sin helhet i god tid före seminariet.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578