Mer för mindre?

Blir miljön bättre eller sämre? Är ekonomisk tillväxt förenlig med hållbar utveckling? Med skriften Mer för mindre? Tillväxt och hållbarhet i Sverige tar vi oss an ett stort, viktigt och komplext ämne. Vi är varken de första eller sista forskarna att adressera dessa kritiska och bitvis laddade frågor.

Så långt det är möjligt har vi försökt att angripa uppgiften utan att hänge oss till varken pessimism eller överdriven teknikoptimism. Vårt syfte är i första hand empiriskt: vi är intresserade av att beskriva verkligheten med relevant statistik. Även om boken också tar upp en del av förklaringarna till de resultat vi ser, är inte dess primära syfte att introducera eller utveckla ny teori på området. Målet har snarare varit att med systematik samla in så mycket intressant data som möjligt gällande samspelet mellan ekonomisk och miljömässig utveckling de senaste decennierna. Vi hoppas att denna bok ska kunna bidra till en fördjupad och faktabaserad analys, utan att för den sakens skull förminska de stora utmaningarna som finns i Sverige och världen.

Jonas Grafström & Christian Sandström, författare

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578