Författarna

Fil dr Jonas Grafström är forskare inom nationalekonomi på Ratio, Oxford Institute for Energy Studies samt Luleå tekniska universitet. Hans forskning sker i brytpunkten mellan miljöekonomi och miljöteknik, bland annat genom att utreda förutsättningarna för storskaligt infångande av koldioxid (CCS-teknik). I sin avhandling studerade Grafström teknikspridning inom den europeiska miljöenergi­sektorn.

0703475854
jonas.grafstrom@ratio.se

Tekn dr Christian Sandström är biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och knuten till Ratio. Hans forskning handlar om samspelet mellan teknisk utveckling, regleringar och företags konkurrenskraft. Tidigare har Sandström gästforskat vid bland annat Universitetet i Cambridge och ETH i Zürich. Han blev docent vid Chalmers år 2014 och 2018 tilldelades han Chalmers pedagogiska pris.

0737050137
christian.sandstrom@ratio.se

Författarna har presenterat boken vid ett antal olika tillfällen, urval nedan.

  • How sustainable is economic growth? Jonas Grafström och Christian Sandström presenterar sina resultat för IEA London den 25 februari, 2021
  • Mer för mindre? Christian Sandström föreläser för Länsstyrelsen Halland den 16 februari, 2021.
  • Omställning och innovation – vad är hemligheten?” Christian Sandström diskuterar resultaten i ett panelsamtal med Aktuell Hållbarhet den 24 juni, 2020.
  • Green Disruption, föreläsning av Christian Sandström vid Hållbart Näringsliv, 18 november 2020.
  • ”How sustainable is Swedish economic development”, Christian Sandström lyfter resultaten med Chalmers alumni network in the United States, 18 april, 2020.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578