Contact

Nils Karlson

+46708670351

nils.karlson@ratio.se

Sveavägen 59

103 64 Stockholm

Sweden

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578