Sök

Kapitalism och rättvisa sänd på Axess TV

Nyheter
Dygder, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Marknadsekonomi, Moral, Social rättvisa

Kapitalism och rättvisa sänd på Axess TV – Axess TV

Ett seminarium om marknadsekonomins moral och konsekvenser. Är kapitalismen eller politiken i kris idag? Kan företagare, ägare och finansiärer bidra till ett gott samhälle för alla? Är social rättvisa förenligt med vinster och marknadsekonomi? Vilka dygder behövs för att långsiktigt bygga framgångsrika företag?

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578