Sök

Karl Wennberg får forskarpris

Nyheter
Företagandets villkor, Karl Wennberg

Ratios medarbetare Karl Wennberg får Partnerprogrammets forskarpris 2011 vid Handelshögskolan i Stockholm för sin forskning inom entreprenörskap.

Priset omfattar 100 000 kr. Motiveringen lyder:
”Karl Wennberg har under de senaste åren trätt fram som en internationellt viktig forskare inom entreprenörskap. Han är flitigt citerad och har publicerat ett stort antal artiklar, många i ledande vetenskapliga tidskrifter. Karl Wennbergs forskning fokuserar inte bara på varför och hur företag lyckas, utan också på varför och hur företag misslyckas. Genom denna forskning, om entreprenörskapets andra sida, har han tillfört ett mycket viktigt bidrag till kunskapsutvecklingen inom området.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578