Sök

Karl Wennberg m.fl. på DN Debatt: Sveriges invandrare drabbas hårdast av coronakrisen

Nyheter
Arbetsmarknad, DN Debatt, Integration, Karl Wennberg

Det behövs stora insatser om vi ska undvika en ohållbar integrations- och arbetsmarknadssituation efter pandemin, skriver Ratioforskaren Karl Wennberg, professor vid LiU, på DN Debatt (27/3) tillsammans med de tre kollegorna Lin Lerpold, docent, Handels­högskolan i Stockholm, Örjan Sjöberg, professor, Handelshögskolan i Stockholm, och Aliaksei Kazlou, ekon dr, Linköpings universitet.

”Integration genom aktivt deltagande i arbetslivet är viktigt för Sverige, av såväl ekonomiska som sociala och politiska skäl. Coronakrisen skapar enorma utmaningar för alla i samhället, men givet det stora antalet invandrare i näringar som står i första ledet att slås ut blir det en relativt mycket större påverkan på just denna grupp människor. Att rädda småföretagen är samhällsekonomisk viktigt, men uteblivna åtgärder kommer även att ha djupgående och långvariga konsekvenser för integrationen och Sveriges sociala och politiska hållbarhet.”

Läs hela debattartikeln här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578