Karl Wennberg på DN debatt


Typ: Aktuellt
2014-03-10

”Slutsatsen om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund.” Det skriver Karl Wennberg tillsammans med två forskarkollegor på dn.se idag med anledning av Företagarnas debattartikel i gårdagens DN.

Det finns tre grundläggande problem med Företagarnas studie som gör att man inte kan dra några generella slutsatser av det slag som hävdas i debattartikeln, skriver Karl Wennberg tillsammans med Johanna Rickne, IFN, och Tomas Hjelström, HHS.

Urvalet är olämpligt för att dra slutsatser om kvinnors beteende på höga positioner i näringslivet, den statistiska metod som används kan inte avgöra orsak och verkan, och fokuseringen på vinstmarginal tar inte hänsyn till storlek på balansräkningen i de bolag som studeras, skriver de vidare.

Läs hela repliken här.