Sök

Karl Wennberg på DN debatt

Nyheter
Företagandets villkor, Handelshögskolan Stockholm, Karl Wennberg

”Slutsatsen om lägre vinst för kvinnlig vd saknar grund.” Det skriver Karl Wennberg tillsammans med två forskarkollegor på dn.se idag med anledning av Företagarnas debattartikel i gårdagens DN.

Det finns tre grundläggande problem med Företagarnas studie som gör att man inte kan dra några generella slutsatser av det slag som hävdas i debattartikeln, skriver Karl Wennberg tillsammans med Johanna Rickne, IFN, och Tomas Hjelström, HHS.

Urvalet är olämpligt för att dra slutsatser om kvinnors beteende på höga positioner i näringslivet, den statistiska metod som används kan inte avgöra orsak och verkan, och fokuseringen på vinstmarginal tar inte hänsyn till storlek på balansräkningen i de bolag som studeras, skriver de vidare.

Läs hela repliken här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578