Sök

Karl Wennberg på Småföretagsdagarna

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Handelshögskolan Stockholm, Johanna Palmberg, Karl Wennberg, Småföretagsdagarna

Karl Wennberg, docent HHS och vVD på Ratio, pratar om entreprenörskapsforskning – då, nu och för framtiden – på Småföretagsdagarna.

20 år av framväxt, resultat och framtid diskuteras av fyra aktörer inom entreprenörskapsforskningen kl 15.45:

Christer Olofsson, medgrundare och professor emeritus SLU
Karl Wennberg, docent Handelshögskolan och Ratio
Johanna Palmberg, ek dr och forskningsledare Entreprenörskapsforum
Staffan Sundkvist, skattejurist och partner PwC

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578