Sök

Karlson och Stern på DN Debatt: Arbetsmarknadens flexibilitet avgör hur vi klarar krisen

Nyheter
Arbetsmarknad, Charlotta Stern, Nils Karlson

Precis som vid tidigare kriser kommer coronakrisen att leda till stora strukturförändringar. Företag kommer att slås ut och arbetslösheten kommer att stiga i vissa branscher. Ett centralt inslag i krisbekämpningen måste därför bli reformer som ökar arbetsmarknadens flexibilitet och matchningsförmåga. Det skriver Nils Karlson, professor vid Linköpings universitet och vd Ratio, och Charlotta Stern, professor vid Stockholms universitet och vice vd Ratio, på DN Debatt den 30 mars.

Läs hela debattartikeln här.

Trygghet på en modern arbetsmarknad består i att vara anställningsbar, att ha rätt kompetens, och att bejaka ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar nya och väl betalda jobb och vågar anställa. Det är därför Sveriges arbetsrättsliga regelverk är problematiskt, skriver Karlson och Stern i en slutreplik. Läs den här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578