Karlson och Stern på DN Debatt: Arbetsmarknadens flexibilitet avgör hur vi klarar krisen


Typ: Aktuellt
2020-03-30

Precis som vid tidigare kriser kommer coronakrisen att leda till stora strukturförändringar. Företag kommer att slås ut och arbetslösheten kommer att stiga i vissa branscher. Ett centralt inslag i krisbekämpningen måste därför bli reformer som ökar arbetsmarknadens flexibilitet och matchningsförmåga. Det skriver Nils Karlson, professor vid Linköpings universitet och vd Ratio, och Charlotta Stern, professor vid Stockholms universitet och vice vd Ratio, på DN Debatt den 30 mars.

Läs hela debattartikeln här.

Trygghet på en modern arbetsmarknad består i att vara anställningsbar, att ha rätt kompetens, och att bejaka ett konkurrenskraftigt näringsliv som skapar nya och väl betalda jobb och vågar anställa. Det är därför Sveriges arbetsrättsliga regelverk är problematiskt, skriver Karlson och Stern i en slutreplik. Läs den här.