Innovationsexperten Klaus Friesenbichler gästforskar på Ratio


Typ: Aktuellt
2016-03-14

Under vårterminen 2016 välkomnar Ratio ytterligare en gästforskare. Klaus Friesenbichler arbetar till vardags på Austrian Institute of Economic Research (Wifo) i Wien. Hans forskning berör framförallt innovation, internationell konkurrens och industriell organisation. Friesenbichler har tidigare arbetat i såväl Nederländerna och USA som på Sri Lanka och i Afghanistan. Han har bland annat även arbetat för Världsbanken.

På onsdag den 16:e mars kommer Klaus Frieschenbichler att presentera delar av den forskning han kommer att bedriva under sin tid på Ratio i ett öppet forskningsseminarium.

Sedan tidigare gästas Ratio även av sociologen Hogne Lerøy Sataøen från Universitet i Bergen.