Sök

Innovationsexperten Klaus Friesenbichler gästforskar på Ratio

Nyheter
EU, Företagandets villkor, Hogne Leroy Sataoen, Klaus Friesenbichler, Nationalekonomi, Patrik Tingvall

Under vårterminen 2016 välkomnar Ratio ytterligare en gästforskare. Klaus Friesenbichler arbetar till vardags på Austrian Institute of Economic Research (Wifo) i Wien. Hans forskning berör framförallt innovation, internationell konkurrens och industriell organisation. Friesenbichler har tidigare arbetat i såväl Nederländerna och USA som på Sri Lanka och i Afghanistan. Han har bland annat även arbetat för Världsbanken.

På onsdag den 16:e mars kommer Klaus Frieschenbichler att presentera delar av den forskning han kommer att bedriva under sin tid på Ratio i ett öppet forskningsseminarium.

Sedan tidigare gästas Ratio även av sociologen Hogne Lerøy Sataøen från Universitet i Bergen.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578