Sök

Knowledge and Policy Change

Nyheter
Colloquium for Young Social Scientists, Daniel Béland, Företagandets villkor, Forska hos Ratio, Henrik Malm Lindberg, Kunskap, Lärande, Mattias Lundbäck, Michael Howlett, Peter Santesson-Wilson

Den femte upplagan av Ratio Colloquium for Young Social Scientists, arrangerat av Henrik Lindberg, Peter Santesson och Mattias Lundbäck, gick av stapeln den 11-13 augusti.

Årets upplaga gick under temat ”Knowledge and Policy Change” and behandlade främst områden som vilken roll kunskaper och politiskt lärande spelar för politisk förändring, partiers lärande och förändringsprocesser och hur man ska förklara politisk förändring. På colloquiet diskuterades 13 uppsatser av unga samhällsvetare från flera olika ämnesdiscipliner, främst statsvetare, nationalekonomer och ekonom-historiker.

Plenarföreläsare var de båda statsvetarna Daniel Béland och Michael Howlett, båda verksamma i Canada. Béland gjorde en exposé över området Idéer , institutioner och politisk förändring och tecknade en bild i breda penseldrag av vilka typer av förklaringar som är och har varit framträdande. Fokus låg på idéers och kunskapers roll både när problemen definieras och i de politiska lösningarna. Michael Howlett presenterade ett spännande paper ”Learning from failure” där han utvecklade idén om grunt respektive djupt policylärande där drivkraften bakom det sistnämnda var att undvika s.k. policy failures.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578