Sök

Kollektivavtalens decentralisering och flexibilitet – se webbinariet i efterhand

Nyheter

Närmare 85 procent av de anställda i privat sektor täcks av kollektivavtal. Samtidigt upplever många företagare att avtalen är krångliga och kostsamma, särskilt skeptiska är de utan kollektivavtal. Men kollektivavtalens regleringar och hur de skiljer sig åt mellan olika branscher, har länge varit relativt ostuderat.

Den 24 mars presenterades studien ”Kollektivavtalens decentralisering och flexibilitet” under ett öppet, digitalt seminarium. I denna rapport gör Lotta Stern, professor i sociologi och vd Ratio, och Martin Björklund, statsvetare och forskningsassistent, en systematisk genomgång av 50 kollektivavtals reglering av arbetstid. De visar tydliga skillnader i kollektivavtalens centraliseringsgrad.

Vad tycker parterna själva om kollektivavtalens decentralisering och flexibilitet? Vad vill man ha? Det diskuterades av Anna Steen, förhandlingschef Akavia, och Carin Stoeckmann, vd Byggmästar’n i Skåne och ordförande Byggföretagen, Henrik Birath, trafik- och personalchef Strömma AB, och Veli-Pekka Säikkälä, avtalssekreterare, IF Metall.

Se webbinariet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578