Sök

“Kommunerna spelar roll”

Nyheter
Arbetsmarknad, Henrik Malm Lindberg, Infrastruktur, Kommun, Konkurrens, Ratio i media, Regional konkurrenskraft, Skattepolitik

Varsel från stora företag på bruksorter – Ekonomiekot (P1)

Bruksorternas utveckling – Ekonomiekot lördag (P1)

”Kommunerna spelar roll, de kommunala förtroendevalda och tjänstemännen kan vända och vara väldigt aktiva i att få kommuner på fötter.”

Arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg medverkade i ekonomiekot och ekonomiekot lördag för att diskutera konkurrenskraft och tillväxt i svenska kommuner. Dessa kan stärkas genom förbättringar inom kommunalservice, handläggningstider, kommunalskatten och hur kommunikationer fungerar.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578