”Kommunerna spelar roll”


Typ: Ratio i media
2016-04-15

Varsel från stora företag på bruksorter – Ekonomiekot (P1)

Bruksorternas utveckling – Ekonomiekot lördag (P1)

”Kommunerna spelar roll, de kommunala förtroendevalda och tjänstemännen kan vända och vara väldigt aktiva i att få kommuner på fötter.”

Arbetsmarknadsforskaren Henrik Malm Lindberg medverkade i ekonomiekot och ekonomiekot lördag för att diskutera konkurrenskraft och tillväxt i svenska kommuner. Dessa kan stärkas genom förbättringar inom kommunalservice, handläggningstider, kommunalskatten och hur kommunikationer fungerar.