Sök

Kompetens för tillväxt

Nyheter
Almedalen, Arbetsmarknad, Handelshögskolan Stockholm, Henrik Malm Lindberg, Karl Wennberg, Kompetens, Kompetensförsörjning, Nils Karlson, Nya företag, Nyföretagande

Företagens kompetensförsörjning utgör en strategisk utmaning för företag, parter och politik. Det råder brist på kompetent personal i flertalet branscher samtidigt som Sverige har hög ungdomsarbetslöshet och stort utanförskap. Det handlar inte enbart om ett kortsiktigt matchningsproblem. Stora brister finns i utbildningen, som inte motsvarar näringslivets behov.

Seminariet innehöll följande presentationer:

Som vi sår får vi skörda
Docent Nils Karlson, VD Ratio, om kompetensförsörjningens brister och utmaningar.

Nya jobb i blomstrande företag
Docent Karl Wennberg, vice VD Ratio och HHS, om vilka som driver de snabbväxande företagen – och vilka de anställer.

Arbetsmarknadens strategiska betydelse
Fil dr Henrik Lindberg, arbetsmarknadsforskare Ratio, och ek dr Elizabeth Neu Morén, Uppsala universitet, om lönebildning och kompetens. Presentationen finns att hämta här.

Se seminariet här.

Paneler och kommentatorer:
Ibrahim Baylan, riksdagsledamot (S), Anna-Lena Bohm, Uniguide, Henrik Bäckström, Bemanningsföretagen, Anna Ekström, Skolverket, Annika Elias, Ledarna, Pia Enochsson, Yrkeshögskolan, Anders Ferbe, IF Metall, Ann-Marie Fransson, IT- & Telekomföretagen, Inga-Kari Fryklund, Vårdföretagen, Åsa Jackson, ABB Sverige, Peter Jeppsson, Transportgruppen, Dag Klackenberg, Svensk Handel, Stefan Koskinen, Almega tjänsteföretagen, Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv, Roine Kristiansson, VVS Företagen, Jonas Milton, Almega, Hampe Mobärg, Maskinentreprenörerna, Katarina Novák, SLA, Filippa Reinfeldt, sjukvårdslandstingsråd (M), Håkan Sörman, SKL, Lena-Liisa Tengblad, Grafiska företagen, Tomas Tobé, riksdagsledamot (M), Eva Wigren, Teknikföretagen, Eva Östling-Ollén, Visita m fl

Moderator: Ann-Kari Edenius, Ratio

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578