Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan


Typ: Aktuellt
2017-04-24

Kompetens är sannolikt den viktigaste framtidsfrågan. Att vi kan lösa samhällets kompetensbrist är avgörande för näringslivets innovationsförmåga och utvecklingskraft, men också för individers försörjning, hälsa och välbefinnande, liksom för förmågan att klara finansieringen av gemensamma åtaganden, socialförsäkringar och pensionssystem. I den nya boken Kompetenspusslet: den viktigaste framtidsfrågan sammanfattas resultaten av fem års forskning inom programmet Kompetens för tillväxt.

Konferensen Kompetens för framtiden sändes i SVT forum och kan ses här.

De PPT-bilder som visades under konferensen finns här.