Sök

Konferenser om beteendeekonomi och digitalisering

Nyheter
Chalmers, Digitalisering, Företagandets villkor, Karl Wennberg, RCYSS, Robert Demir

Under augusti arrangerade Ratio två vetenskapliga konferenser. Den 19-20:e augusti arrangerade Ratio och Liberty Fund forskarkonferensen Behavioral Economics and Liberty: The Role of the State. Under helgen diskuterade internationella forskare nya rön inom beteendeekonomi.

Årets upplaga av RCYSS – The Ratio Colloquium for Young Social Scientists gick av stapeln den 25-27:e augusti. Konferensen samlade unga samhällsforskare inom huvudsakligen företagsekonomi och management på temat Organizing for Digitalization. Huvudtalare var J.P. Eggers från NYU Stern School of Business och Ola Henfridsson från Chalmers tekniska högskola.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578