Sök

Konfliktreglerna och den svenska modellens utmaningar

Nyheter
Arbetsmarknad, Konfliktregler

Vilka konsekvenser har de internationellt unika konfliktreglerna för den svenska arbetsmarknaden? Hur påverkar globalisering, digitalisering och andra omvärldsförändringar företagande och jobb i Sverige? Hur kan arbetsmarknaden bli mer flexibel?

Med utgångspunkt i forskning vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut – beskriver och förklarar Ratios forskare konfliktreglernas konsekvenser och den svenska modellens utmaningar. Dessutom presenteras en rad andra nya forskningsrön om företagandets villkor.

Ratio bjuder, tillsammans med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, på ny kunskap om samhälle, ekonomi och företagande.Kemiindustrins utmaningar
Jonas Hagelqvist, vd IKEM

Den svenska modellen vid vägs ände?

Charlotta Stern, vice vd Ratio, docent och ansvarig för Ratios arbetsmarknadsprogram

Konfliktreglernas konsekvenser – brist på proportionalitet, snarare än förlorade arbetsdagar
Nils Karlson, vd Ratio, professor
Johanna Grönbäck, projektledare Ratios arbetsmarknadsprogram

Kompetensbrist och integration – hur ska pusslet lösas?
Patrick Joyce, forskare Ratio

Företagen och den svenska modellen
Jan-Olof Jacke, vd AstraZeneca, Carin Stoeckman, vd Byggmästar’n i Skåne och Helge Steg, vd Arta Plast, Irene Wennemo, statssekreterare (S) Arbetsmarknadsdepartementet och Mats Persson (L), riksdagsledamot och ekonomisk-politisk talesperson
Jonas Hagelqvist, vd IKEM och Anna-Karin Hatt, vd Almega

Plats: Café Opera, Karl XI:s torg 3, Stockholm
Tid: tisdag den 10 april, kl. 16.00- 18.00, med mingelkollokvium från ca 17.30.

Ratios formella årsmöte hålls för Ratios medlemmar samma dag kl. 15.30-16.00 på samma plats.

Anmäl dig här eller till info@ratio.se senast den 3 april

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578