”Konkurrentanalyser blir alltmer meningslösa”


Typ: Ratio i media
2015-03-26

”Konkurrentanalyser blir alltmer meningslösa” – Computer Sweden

Traditionella konkurrentanalyser blir alltmer meningslösa då gränserna mellan olika branscher i allt högre grad suddas ut. Digitaliseringen medför exponentiella förändringar, vilket också gör att företag måste klara av att se små trender och förändringar innan de blivit makrotrender för då är det ofta för sent att ställa om, säger Ratios Christian Sandström.