Sök

“Konkurrentanalyser blir alltmer meningslösa”

Nyheter
Christian Sandström, Digitalisering, Företagandets villkor, Ratio i media, Teknikskiften

”Konkurrentanalyser blir alltmer meningslösa” – Computer Sweden

Traditionella konkurrentanalyser blir alltmer meningslösa då gränserna mellan olika branscher i allt högre grad suddas ut. Digitaliseringen medför exponentiella förändringar, vilket också gör att företag måste klara av att se små trender och förändringar innan de blivit makrotrender för då är det ofta för sent att ställa om, säger Ratios Christian Sandström.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578