Sök

Korruption, maktmissbruk och legitimitet

Nyheter
Andreas Bergh, Företagandets villkor, Gissur Ó. Erlingsson, Kommun, Korruption, Mats Sjölin, Offentlig korruption, Staffan Andersson

En antologi av Andreas Bergh, Gissur Ó Erlingsson, Mats Sjölin och Staffan Andersson.

Länge hävdades att vårt land var i stort sett fritt från korruption. En rad skandaler i kommuner, landsting och statliga bolag under de senaste femton åren har dock visat att inte ens mogna demokratier är förskonade från maktmissbruk och korruption.

Denna antologi utreder förekomsten av korruption i Sverige.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578