Kort utbildning ger få jobb


Typ: Ratio i media
2011-01-26

Kort utbildning ger få jobb – LO-tidningen

Artikel där Ratios seminarium om lönebildning refereras.