Sök

Krisen – en resa i globaliseringens ruiner

Nyheter
Ekonomisk historia, Ekonomiska kriser, Företagandets villkor, Jan Jörnmark

Kungliga Myntkabinettet i Stockholm visar från den 6 november en fotoutställning av Ratios medarbetare Jan Jörnmark, docent i ekonomisk historia.

”Krisen – en resa i globaliseringens ruiner” är en dokumentation över marknadsekonomins misslyckanden. Utställningen på Myntkabinettet innehåller ett urval av fotografier från boken KRISEN.

Genom fotografier skildras den samtida ekonomiska krisen på ett vackert och vemodigt sätt. I en del av utställningen beskriver bild och text staden Detroit som sommaren 2013 lämnade in den mest omfattande konkursansökan i USA:s historia.

Den andra delen av utställningen visualiserar den ekonomiska krisen i Europa och fotografierna skildrar det framtidshopp som i många fall tog stopp då krisen blev ett faktum.

Myntkabinettet har öppet dagligen kl 10-16. Utställningen pågår fram till slutet på år 2014. Läs mer på www.myntkabinettet.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578