Sök

Kristina Nyström har blivit docent

Nyheter
Företagandets villkor, Kristina Nyström

Kristina Nyström, verksam vid Ratio och KTH, höll onsdagen den 22 september sin docentföreläsning under rubriken ”The role of entrepreneurship, industrial dynamics and institutions for economic growth” och har nu utsetts till docent.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578