Sök

Kristina Nyström pratar företagsnedläggningar på ERSA-konferens

Nyheter
Företagandets villkor, Företagsnedläggning, Kristina Nyström, Regional tillväxt, Regional utveckling

25-29 augusti arrangeras ERSA-konferensen i Lissabon. Europeiska regional Science Association (ERSA) är ett europeiskt nätverk bestående av policyprofessionella och forskare med fokus ekonomi och regional utveckling. Från Ratio deltar Kristina Nyström. Nyström kommer att prata om näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag i ett regionalt perspektiv.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578