Kristina Nyström pratar företagsnedläggningar på ERSA-konferens


Typ: Aktuellt
2015-08-24

25-29 augusti arrangeras ERSA-konferensen i Lissabon. Europeiska regional Science Association (ERSA) är ett europeiskt nätverk bestående av policyprofessionella och forskare med fokus ekonomi och regional utveckling. Från Ratio deltar Kristina Nyström. Nyström kommer att prata om näringslivsdynamik i form av nyetablering och nedläggning av företag i ett regionalt perspektiv.