Sök

Kristina Nyström utsedd till professor

Nyheter

Nationalekonomen och Ratio-forskaren Kristina Nyström fokuserar i sin forskning på arbetsmarknad, entreprenörer och kompetensförsörjning. Nu har hon utsetts till professor vid KTH.

Entreprenörers betydelse för arbetsmarknaden. Det är ett av de områden som Kristina Nyström gärna återkommer till i sin forskning. Nu har hon utsetts till professor i nationalekonomi, inriktning mot mikroekonomiska drivkrafter för teknisk utveckling, innovationer, ekonomisk tillväxt och entreprenörskap, vid KTH.

Nyström delar sin tid mellan KTH och Ratio. Till Ratio har hon varit knuten sedan 2006. Hon är bland annat författare till studier såsom ”Regional resilience to displacements” (Regional Studies) och ” Working for an entrepreneur: heaven or hell?” (Small Business Economics).

– Jag är särskilt intresserad av de företag som läggs ned, liksom de som jobbar lite i ”skuggan” av entreprenören, som de anställda. Vem tar ett jobb i ett nystartat företag när man vet att majoriteten av företagen dör inom fem år? Min forskning visar bland annat på betydelsen av nya företag för personer som har en svagare position på arbetsmarknaden, som ungdomar och invandrare. Jag forskar också på rekrytering ur ett regionalt perspektiv. Just nu investeras mångmiljardbelopp i grön energi i Norrland. Hur ska man lyckas att rekrytera rätt kompetens till dessa investeringar?

Det säger Kristina Nyström i en intervju med KTH i samband med att hon nu utsetts till professor.

I intervjun berättar Nyström att hennes intresse för företagsdynamik började redan i samband med att hon tidigt bistod i ett forskningsprojekt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping 1999. Hon fortsätter:

– Vi skulle ta fram fakta om nya och nedlagda företag i olika sektorer och regioner. Då upptäckte jag hur lite vi visste om de företag som lades ner. En viktig insikt för mig var att många företag avslutar sin verksamhet trots att de inte ”misslyckas” eller går i konkurs. Entreprenören har helt enkelt hittat en mer lockande sysselsättning. Ytterligare en insikt var hur stora de regionala skillnaderna är när det kommer till företagens dynamik. Det ville jag gräva djupare i. Jag upptäckte hur inspirerande forskningsprocessen var, från initial idé och formulering av forskningsfråga till den dag du för första gången empiriskt testar om hypoteserna håller. Hur mycket arbete som sedan återstår tills din forskning resulterat i en publikation, och hur många nya frågor som uppstår på vägen, var jag lyckligt ovetande om.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578