Sök

Krönika: Delningsekonomin kommer att förändra våra liv till det bättre

Nyheter
Christian Sandström, Christofer Laurell, Företagandets villkor, Företagsekonomi, Industri, Kreativ förstörelse, Ratio i media, Uber

Sofia Nerbrand: Låt inte felfinnarna sätta käppar i hjulet – delningsekonomin kommer att förändra våra liv till det bättre – Dalarnas tidningar

”Forskarna Christian Sandström och Christofer Laurell belyser hotet mot nya smarta lösningar för våra vardagsbestyr i en artikel i Svenska Dagbladet (19/6). De menar att vi inte ska betrakta dagens lagar och regler som ett perfekt system, utan som en produkt av vår historia. Lagstiftarna måste nu vara öppna för att göra ändringar som underlättar för människor att lösa varandras problem för en smärre summa pengar. Många kommer till exempel inte ha en anställning – utan många uppdragsgivare – och hela regelverket måste ta höjd för det.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578