Sök

Kultur viktigare än lagar och regler för entreprenörskap

Nyheter
Entreprenörpolicy, Entreprenörskap, Företagandets villkor, Handelshögskolan Stockholm, Karl Wennberg, Kultur, Utbildningssystemet

Trots aktiva reformer för att underlätta entreprenörskap så är viljan att anställa lägre bland Sveriges småföretagare än i jämförbara länder. En ny studie av docent Karl Wennberg visar på vilket sätt länders kulturella särdrag påverkar entreprenörers vilja att växa.

Sverige ett av OECD-länderna där nystartade företag har lägst tillväxtambitioner och där man sällan anställer andra i sina företag. Detta trots många försök till regelförenkling och lagstiftning i syfte att underlätta för individer att starta och utveckla företag.

I en ny studie i samarbete med Imperial College London och Handelshögskolan har docent Karl Wennberg vid näringslivets forskningsinstitut Ratio studerat över 65000 nystartade företag i 43 länder för att undersöka kopplingen mellan kultur och entreprenörskap.

I studien som nyligen utkom i den topprankade vetenskapliga tidskriften Journal of International Business Studies påvisade Wennberg och hans medförfattare att länders kultur kan ha olika effekter på graden av nystartade företag och tillväxtviljan i dessa företag. Studiens slutsatser indikerar att olika typer av policyåtgärder kan krävas i olika länderför att främja entreprenörskap, inklusive aktivt arbete med att framhålla förebilder och entreprenörskap som ett legitimt yrkesval i utbildningssystemet.

Trots aktiva reformer för att underlätta entreprenörskap så är viljan att anställa lägre bland Sveriges småföretagare än i jämförbara länder. För att minska arbetslösheten krävs mer än regelförenklingar och skattelättnader. Vad som krävs är långsiktigt fokus på att bygga en mer entreprenöriell kultur.

En anledning till den begränsade tillväxtviljan hos entreprenörer i Sverige är kulturella schabloner, ”svenskar vågar inte ta risker” eller ”svenskar är för konsensusorienterade”. Vissa länders kultur betraktas som modeller för skapa företagsamhet, medan andra upplevs som mindre entreprenöriella. Det har dock saknats vetenskapliga studier som undersöker om kulturella faktorer verkligen påverkar entreprenörskap och hur.

– Istället för att schablonmässigt referera till olika länders kultur om vi inte kan förklara den låga graden av tillväxtvilja hos majoriteten av svenska entreprenörer, borde forskningen ta detta på allvar och söka modellera hur kultur påverkar entreprenörskap, konstaterar Karl Wennberg, forskare vid Ratio.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578