Kunskap är inte allt


Typ: Ratio i media
2015-01-11

Kunskap är inte alltUpsala Nya Tidning

Folkhälsovetaren Bengt Sundbaum refererar Ratios undersökning om hur företag rekryterar i en debattartikel i UNT.