Kunskap och koordination i marknader – ett liberalt perspektiv


Typ: Ratio TV
2012-01-23

Dan Klein talar om sin nya bok med temat kunskap och kompetens i marknader – ett liberalt perspektiv.

Dan Klein, professor vid George Mason University, som talar om temat i hans nya bok Knowledge and Coordination: a Liberal Interpretation (Oxford University Press, 2012). Nils Karlson kommenterar och diskuterar.

Se hela seminariet här och här.