Sök

Verksamhetsberättelse 2020: Kunskap och resultat för en bättre framtid

Nyheter
Verksamhetsberättelse

36 artiklar, 15 working papers, höjt grundanslag och betydande genomslag. Läs om Ratios arbete år 2020 i den nya verksamhetsberättelsen.

Trots de speciella omständigheter som 2020 inneburit har Ratios verksamhet utvecklats väl med ett ökat antal vetenskapliga publikationer av hög kvalitet och stärkt medialt och digitalt genomslag.

I 2020 års verksamhetsberättelse sammanfattas en stor del av det arbete som Ratios forskare och andra medarbetare har gjort under 2020. Läs bland annat om Ratios forskning kring anställningsskydd, omställning och arbetsdynamik; AI:s betydelse för beslutsfattande; kvinnors faktiska makt i bolagsstyrelser; inkubatorers roll för start-up-företag; vilka giggarna är; lokal lönebildning och hur tillväxt och miljö kan gå hand i hand.

Läs verksamhetsberättelsen här.

I den står även att läsa om sådant som Ratios program för unga forskare, urval av medialt genomslag och hur det internationella arbetet ser ut.

Verksamhetsberättelsen skickas ut fysiskt till Ratios medlemmar.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578