Labour Markets at a Crossroad


Typ: Aktuellt
2012-04-04

Den europeiska arbetsmarknaden befinner sig i ett vägskäl. Nästan alla västeuropeiska länder har genomgått en period av minskat jobbskapande, produktivitet och tillväxt. Arbetslösheten är ett gemensamt problem, särskilt för ungdomar och invandrare. Reformbehovet är stort.

I den nya antologin ”Labour Markets at a Crossroads”, med Ratios forskare Nils Karlson och Henrik Lindberg som redaktörer och medförfattare, presenteras nya perspektiv på den europeiska arbetsmarknaden och dess utmaningar. I antologin medverkar forskare inom ekonomi, statsvetenskap, sociologi och ekonomisk historia från ett flertal länder i Europa.

Boken är uppbyggd runt tre teman:

  • Flexicurity och arbetsmarknadsdynamik
  • Fackföreningar och konflikter
  • Löner och förhandlingar

En central slutsats om orsakerna till den europeiska arbetsmarknadens tillkortakommande är förekomsten av korporativa karteller. Redaktörerna framhåller också att det finns tydliga reformalternativ.