Sök

Labour Markets at a Crossroad

Nyheter
Arbetsmarknad, Entreprenörpolicy, Henrik Malm Lindberg, Korporativa karteller, Nils Karlson

Den europeiska arbetsmarknaden befinner sig i ett vägskäl. Nästan alla västeuropeiska länder har genomgått en period av minskat jobbskapande, produktivitet och tillväxt. Arbetslösheten är ett gemensamt problem, särskilt för ungdomar och invandrare. Reformbehovet är stort.

I den nya antologin ”Labour Markets at a Crossroads”, med Ratios forskare Nils Karlson och Henrik Lindberg som redaktörer och medförfattare, presenteras nya perspektiv på den europeiska arbetsmarknaden och dess utmaningar. I antologin medverkar forskare inom ekonomi, statsvetenskap, sociologi och ekonomisk historia från ett flertal länder i Europa.

Boken är uppbyggd runt tre teman:

  • Flexicurity och arbetsmarknadsdynamik
  • Fackföreningar och konflikter
  • Löner och förhandlingar

En central slutsats om orsakerna till den europeiska arbetsmarknadens tillkortakommande är förekomsten av korporativa karteller. Redaktörerna framhåller också att det finns tydliga reformalternativ.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578