Sök

Landet där ideologi är ett skällsord

Nyheter
Företagandets villkor, Peter Santesson-Wilson, Ratio i media

Landet där ideologi är ett skällsord – Barometern, Oskarshamns-Tidningen m fl

Artikel där Peter Santesson omnämns.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578