Lärdomar av KK-stiftelsens samverkansprogram


Typ: Aktuellt
2015-03-04

Samverkan – en utmaning

I en ny rapport presenterar forskningsinstitutet Ratio en genomgång av några av KK-stiftelsens (KKS) samverkansprogram där totalt ca 2 miljarder kronor har satsats. Rapporten (nr 17) ingår i det stora forskningsprogrammet Kompetens för tillväxt.

Vår viktigaste slutsats är att samverkan ska ses som en lärprocess. För att denna process ska kunna fungera krävs att aktiviteter, resultat och effekter, på kort och lång sikt, mäts och följs upp med större systematik och jämförbarhet i framtida satsningar. Detta behövs om man ska dra rätt lärdomar för att kunna stärka samverkan mellan näringsliv och lärosäten och därmed stärka det svenska näringslivets långsiktiga konkurrensförmåga.

Det finns också indikationer på att företagen bör få vara drivande i samverkansprocessen. Därmed finns också ett tydligt behov av policyutveckling, främst för att ge mindre företag möjlighet att medverka i samverkanssatsningar.

Rapporten presenterades av författarna Nils Karlson, Henrik Malm Lindberg och Anne-Sophie Larsson och kommenterades av Ola Asplund, IF Metall, samt Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv.