Sök

Lärdomar från Norges reformerade yrkesprogram

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetens för tillväxt, Ole Johnny Olsen, Universitetet i Bergen

Ole Johnny Olsen medverkade vid Ratios konferens Praktisk kompetens för tillväxt med lärdomar från Norges reformerade yrkesprogram.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578