Ratio TV: LAS avsedda och oavsedda konsekvenser


Typ: Aktuellt
2018-10-15

Bilden av lagen om anställningsskydd är mångfacetterad och dess turordningsregler särskilt debatterade. Vilket var syftet med lagstiftningen – och uppfylls det i dag? Hur omarbetas anställningsskyddet i kollektivavtalen? Och hur fungerar lagstiftningen och parternas överenskommelser i praktiken? Hur påverkas kompetensförsörjningen och matchningen?

I två nya rapporter sätter forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut anställningsskyddet i fokus:

I rapporten ”Hur flexibelt är anställningsskyddet i kollektivavtalen?” kartlägger nationalekonomen Eva Uddén Sonnegård hur anställningsskyddet ser ut i kollektivavtalen, hur ofta arbetsmarknadens parter använder sig av disposiviteten i LAS samt i vilken grad kollektivavtalen avviker från LAS. I rapporten har Uddén Sonnegård studerat ett femtiotal kollektivavtal.

I rapporten ”Anställningsskyddets avsedda och oavsedda konsekvenser –  företagarnas perspektiv” har sociologerna Linda Weidenstedt och Lotta Stern och statsvetaren Georgios Sideras djupintervjuat företagsledare i mindre företag i tillverkningsindustrin om deras erfarenheter av att avsluta anställningar. I den studerar de hur företagsledare upplever att lagstiftningen fungerar i praktiken och vilka oavsedda konsekvenser LAS kan få.

Rapporterna har även omskrivits i Lag & avtal, Arbetet, Kristiandstadsbladet och Arbetsmarknadsnytt.