Sök

Ratio TV: LAS avsedda och oavsedda konsekvenser

Nyheter
Anställningsskydd, Arbetsmarknadsprogrammet, Arbetsmarknadsreglering, Charlotta Stern, Eva Uddén Sonnegård, Georgios Sideras, LAS, Linda Weidenstedt

Bilden av lagen om anställningsskydd är mångfacetterad och dess turordningsregler särskilt debatterade. Vilket var syftet med lagstiftningen – och uppfylls det i dag? Hur omarbetas anställningsskyddet i kollektivavtalen? Och hur fungerar lagstiftningen och parternas överenskommelser i praktiken? Hur påverkas kompetensförsörjningen och matchningen?

I två nya rapporter sätter forskare vid Ratio – Näringslivets forskningsinstitut anställningsskyddet i fokus:

I rapporten ”Hur flexibelt är anställningsskyddet i kollektivavtalen?” kartlägger nationalekonomen Eva Uddén Sonnegård hur anställningsskyddet ser ut i kollektivavtalen, hur ofta arbetsmarknadens parter använder sig av disposiviteten i LAS samt i vilken grad kollektivavtalen avviker från LAS. I rapporten har Uddén Sonnegård studerat ett femtiotal kollektivavtal.

I rapporten ”Anställningsskyddets avsedda och oavsedda konsekvenser – företagarnas perspektiv”har sociologerna Linda Weidenstedt och Lotta Stern och statsvetaren Georgios Sideras djupintervjuat företagsledare i mindre företag i tillverkningsindustrin om deras erfarenheter av att avsluta anställningar. I den studerar de hur företagsledare upplever att lagstiftningen fungerar i praktiken och vilka oavsedda konsekvenser LAS kan få.

Rapporterna har även omskrivits i Lag & avtal, Arbetet, Kristiandstadsbladet och Arbetsmarknadsnytt.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578